I Hopperguide jobbes det på høygir for tiden.

Innholdet i den GPS-styrte lydguiden kommer til å bli svært mangfoldig etter hvert.

I tillegg til typiske turistruter, vil det også dukke opp interessante temaruter som kan gi gode tillegg til flere reiseopplevelser. For eksempel er vi i gang med produksjon av lydlagte folkeeventyr, med tanke på et tilbud spesielt rettet mot barn. Kanskje ikke helt tilfeldig, da vi sitter med lang erfaring i  formidling til barn og unge. Det er bare å følge med i det som skjer med Hopperguide fremover. det er mye spennende på gang. Vi sier ikke mer, foreløpig.

Det er ikke første gang Jon leser eventyr for barn og voksne.