Øyriket i Romsdal legger til rette for audiovisuell guiding.

(Foto: Øyriket) Øyriket har gått inn i et samarbeid med Hopperguide! Dette…