Her kommer det snart nyheter og annet spennende stoff fra Hopperguide teamet.

Bildet er fra et av hopperguide-punktene langs Raumabanen i Møre og Romsdal.

Lesjaskogsvatnet.