Audiovisual guide on your mobile device

Hopperguide is an audiovisual guide you install on your mobile device. When you approach each location the app alerts and talks to you in your preferred language.

Audio

Get more out of your visit. All guided routes with tellers voice!

Text

The information also appear as visual text.

Offline

Download your route on your network before you go, at no cost.

Map

Location map where you can see all the points of interest, and your position.

Photo

View photos on every point of interest.

GPS tracking

The app knows your position and will give you information on the spot.

What's going on

Hopperguide midt i kulturarven

Ja, ikke misforstå. Det er ikke sånn at vi er buret inne i et glassmonter.


Nå også på japansk i Molde

Pr. i dag har vi rundt 20 punkt aktive i Molde. Flere er på gang. De foreligger tilgjengelig på norsk, engelsk og nå også på japansk.


En trivelig filmdag på jobb

For tiden er vi i full gang med å produsere en presentasjonsfilm i forbindelse med Hopperguide.


Å jobbe med Hopperguide er som et eventyr

Innholdet i den GPS-styrte lydguiden kommer til å bli svært mangfoldig etter hvert.


Norsk kultur og historie på japansk

Hopperguidepunktene leses inn på flere språk. Her er det Miho Vingsnes som er i full sving som lydguide.


Hopperguide skyter fart!

Hardt og omfattende arbeid med utvikling av teknologien og produksjon av den første basen av innhold, begynner å gi frukt.